57 dagar som skakade Sverige

|Inledning
|Artikel 1
|Artikel 2
|Artikel 3
|Artikel 4
|Artikel 5
|Artikel 6
|Artikel 7
|Artikel 8
|Artikel 9
|Artikel 10
|Artikel 11
|Artikel 12
|Artikel 13
|Artikel 14
|Artikel 15
|Artikel 16
|Artikel 17
|Artikel 18
|Artikel 19
|Artikel 20
|Artikel 21
|Artikel 22

|Boktips
|Länkar
|Tack till!
GRUVSTREJKEN
40 ÅR 1969-2009


Artiklarna och bilderna som presenteras
på denna hemsida är hämtade från,
Norrskensflammans (Nfl) ”Strejk-special” om
inget annat uppges.

Strejk-specialen publicerades kort efter
strejkens slut.

Texten i artiklarna är nedskrivna på nytt,
men är autentiska med originalet.

Namnen på Norrskensflammans skribenter står
i anslutning till den artikel de är upphov till.VIKTIGARE HISTORISKA DATA OM LKAB 

1660 –	eller möjligen 1654-1655 tog manufakturkommissionären i Kommerskollegium 
1661	Abraham Momma, adlad Reenstierna, det första dokumentariskt värda malmprovet 
	i Gällivare malmberg. 

1696	eller senast 1727 omtalar bokh. Samuel Mört två järnberg, Luossavaara 
	och Kiirunavaara, väster om Jukkasjärvi

1735	utfärdades den första mutsedeln på en järnmalmsfyndighet i Gällivare malmberg 
	till löjtnant Carl Tingvall

1888	den 12 mars kom första malmtåget från Malmberget till Luleå. 
	Samma år påbörjades järnvägen Gällivare – Luossavaara.

1889	kom Hj. Lundbom, 1900-1920 disponent för LKAB i Kiruna, f.f.g. till Norrbotten 
	som ledamot i den s.k. apatitkommissionen.

1890	Bildades LKAB

1891	bildades AB Gellivare Malmfält

1897	bildades Bergverks AB Freja

1901	avböjde staten köp av LKAB, AB Gellivare Malmfält och Mertainens gruv AB

1902	sammanknöts de norska och svenska bandelarna vid Riksgränsen. 
	15 nov. avgick första malmtåget från Kiruna till Narvik

1903	invigdes statsbanan Gällivare – Narvik av Oscar II. Grängesbergsbolaget köpte 
	aktiemajoriteten i LKAB och AB Gellivare Malmfält.

1907	godkände riksdagen ett avtal mellan staten och Grängesbergsbolaget att staten 
	fick hälften av aktierna i LKAB samt inlösenrätt till övriga aktier

1920	går arbetarna i strejk

1927	ingicks ett nytt avtal där staten fick rätt att inlösa Grängesbergsbolagets 
	aktier i LKAB 1947 eller därefter vart tionde år

1928	förlamas LKAB av en åtta månader lång strejk

1950	förvärvade LKAB aktierna i Freja

1955	beslöt riksdagen att 1957 inlösa Grängesbergsbolagets aktier i LKAB

1964	den 1 okt. öppnades gruvan Leveäniemi i Svappavaaraområdet. Samtidigit togs 
	även den nya järnvägen till Svappavaara i bruk

1965	i september firades LKAB:s 75-års jubileum med invigning av malmhamnen 
	i Luleå, gruvan i Svappavaara samt anriknings- och kulsinterverken i Kiruna

1969	den 9 december utbröt total arbetsnedläggelse vid LKAB:s förvaltningar 
	i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Strejken avblåstes den 3 februari 1970.