57 dagar som skakade Sverige

|Inledning
|Artikel 1
|Artikel 2
|Artikel 3
|Artikel 4
|Artikel 5
|Artikel 6
|Artikel 7
|Artikel 8
|Artikel 9
|Artikel 10
|Artikel 11
|Artikel 12
|Artikel 13
|Artikel 14
|Artikel 15
|Artikel 16
|Artikel 17
|Artikel 18
|Artikel 19
|Artikel 20
|Artikel 21
|Artikel 22

|Boktips
|Länkar
|Tack till!
GRUVSTREJKEN
40 ÅR 1969-2009


Artiklarna och bilderna som presenteras
på denna hemsida är hämtade från,
Norrskensflammans (Nfl) ”Strejk-special” om
inget annat uppges.

Strejk-specialen publicerades kort efter
strejkens slut.

Texten i artiklarna är nedskrivna på nytt,
men är autentiska med originalet.

Namnen på Norrskensflammans skribenter står
i anslutning till den artikel de är upphov till.Gruvarbetarkrav:
Flytta förbundet till Malmfälten 

Två medlemmar i Gruvfyran, Harry Lindberg, styrelseledamot och Alf Ragnestam, kräver
i en motion till Gruvindustriarbetareförbundet att förbundet med det snaraste kallar
till extra kongress.

Motionen kommer att behandlas av Fyrans styrelse och vidarebefordras därefter till
förbundsledningen i Grängesberg.

Motionärerna vill bl.a. att förbundskontoret ska flyttas från Grängesberg till
Malmfälten. Vidare vill de utöka antalet ledamöter i förbundsledningen.

Motionen har självfallet aktualiserats genom den valhänthet, som präglat
förbundsledningens agerande under gruvstrejken.

- Vi har ett sjukt förbund, har gruvarbetarna deklarerat upprepade gånger.