57 dagar som skakade Sverige

|Inledning
|Artikel 1
|Artikel 2
|Artikel 3
|Artikel 4
|Artikel 5
|Artikel 6
|Artikel 7
|Artikel 8
|Artikel 9
|Artikel 10
|Artikel 11
|Artikel 12
|Artikel 13
|Artikel 14
|Artikel 15
|Artikel 16
|Artikel 17
|Artikel 18
|Artikel 19
|Artikel 20
|Artikel 21
|Artikel 22

|Boktips
|Länkar
|Tack till!
GRUVSTREJKEN
40 ÅR 1969-2009


Artiklarna och bilderna som presenteras
på denna hemsida är hämtade från,
Norrskensflammans (Nfl) ”Strejk-special” om
inget annat uppges.

Strejk-specialen publicerades kort efter
strejkens slut.

Texten i artiklarna är nedskrivna på nytt,
men är autentiska med originalet.

Namnen på Norrskensflammans skribenter står
i anslutning till den artikel de är upphov till.Pappren på bordet 

Under strejken i Malmfälten 1969/70 beslöt gruvarbetarna att allt material 
från strejkkommitténs arbete skulle ges ut i bokform. Böckerna innehåller 
de fullständiga protokollen och en mängd annat tidigare opublicerat material. 
Utskrifter av banden från strejkkommitténs och 27-mannadelegationens interna 
möten klargör tydligt striderna inom strejkledningen.

Gruvstrejken är en av de största arbetskonflikter som någonsin ägt rum i Sverige. 
Det är viktigt för hela den svenska arbetarklassen att ta del av erfarenheterna 
från denna strejk.

I Malmfälten 1969/70 stod 5.000 arbetare eniga i kampen mot svåra arbetsförhållanden, 
lönesänkningar och mot en auktoritär ledning i det statliga LKAB. Och den strid 
gruvarbetarna förde, fick utkämpas, inte bara mot bolaget, utan också mot 
de egna fackföreningarna, Gruvförbundet och LO

Utgiven av strejkkommittén i Malmfälten (Ordfront 1972)
Böckernas omslagsbilder: Björn Blomberg, Abisko