57 dagar som skakade Sverige

|Inledning
|Artikel 1
|Artikel 2
|Artikel 3
|Artikel 4
|Artikel 5
|Artikel 6
|Artikel 7
|Artikel 8
|Artikel 9
|Artikel 10
|Artikel 11
|Artikel 12
|Artikel 13
|Artikel 14
|Artikel 15
|Artikel 16
|Artikel 17
|Artikel 18
|Artikel 19
|Artikel 20
|Artikel 21
|Artikel 22

|Boktips
|Länkar
|Tack till!
GRUVSTREJKEN
40 ÅR 1969-2009


Artiklarna och bilderna som presenteras
på denna hemsida är hämtade från,
Norrskensflammans (Nfl) ”Strejk-special” om
inget annat uppges.

Strejk-specialen publicerades kort efter
strejkens slut.

Texten i artiklarna är nedskrivna på nytt,
men är autentiska med originalet.

Namnen på Norrskensflammans skribenter står
i anslutning till den artikel de är upphov till.Lapplandsmalmen räcker hundra år 


MALMBERGET (Nfl). 

Hur länge räcker malmen i Lapplandsgruvorna?
Frågan är förstås svår att besvara men nog torde den räcka i 100 år till eller mer. 
Följande fakta talar sitt eget språk:

I Kiruna-gruvan finns enligt beräkningar 1.900 miljoner ton. Årskapaciteten är cirka 
20 miljoner ton.

I Malmbergsgruvan finns enligt beräkningar 700 miljoner ton. Årskapaciteten är cirka 
6 miljoner ton.

Svappavaarafältet innehåller omkring 550 miljoner ton. Årskapaciteten är drygt två 
miljoner ton.

Sedan starten har Kiruna hittills levererat ungefär 400 miljoner ton. 
Malmberget har hittills sammanlagt levererat knappt 150 miljoner ton. 
Så visst räcker Lapplandsmalmen i 100 år till åtminstone. Men sen handlar det 
naturligtvis om den kommer att bli brytningsvärd.