57 dagar som skakade Sverige
Per ÅsbrinkArne S. LundbergThure DahlbergErland WaldenströmNils Lindell
|Inledning
|Artikel 1
|Artikel 2
|Artikel 3
|Artikel 4
|Artikel 5
|Artikel 6
|Artikel 7
|Artikel 8
|Artikel 9
|Artikel 10
|Artikel 11
|Artikel 12
|Artikel 13
|Artikel 14
|Artikel 15
|Artikel 16
|Artikel 17
|Artikel 18
|Artikel 19
|Artikel 20
|Artikel 21
|Artikel 22

|Boktips
|Länkar
|Tack till!
GRUVSTREJKEN
40 ÅR 1969-2009


Artiklarna och bilderna som presenteras
på denna hemsida är hämtade från,
Norrskensflammans (Nfl) ”Strejk-special” om
inget annat uppges.

Strejk-specialen publicerades kort efter
strejkens slut.

Texten i artiklarna är nedskrivna på nytt,
men är autentiska med originalet.

Namnen på Norrskensflammans skribenter står
i anslutning till den artikel de är upphov till.Det är den här oktetten som 
har högsta ansvaret för LKAB 

AV: KOLARN HENRIKSSON

MALMBERGET (Nfl).
Ända från gruvstrejkens första dag krävde arbetarna att få ett samtal med LKAB-ledningen. 
I första hand med chefen själv – envoyé Arne Sören Lundberg. Men vid en omröstning krävde 
en mycket stor majoritet att få tala med hela LKAB-styret.

Men det gick nu inte. LKAB-höjdarna höll sig förmodligen för goda för att tala med 
jobbarna. De föredrog skinnfåtöljerna hemma i Stockholm framför att stå i en talarstol 
framför sina 5.000 kollektivanställda. I strejkens första skede tillfrågades Arne S. 
Lundberg om han inte kunde resa upp till Kiruna eftersom ”hans” anställda krävde det.

Då skrattade han och sa:
- Dom får väl göra revolution däruppe i Kiruna.
Det lär vara Sveriges dyraste skratt.
Nåväl, efter sju långa strejkveckor fann envojen för gott att resa upp till Kiruna och 
samtala med de strejkande. Om han gjort det på eget bevåg eller på order från högre ort, 
ska vi låta vara osagt.

De övriga styrelsegubbarna stannade däremot hemma. Trots påtryckningarna från arbetarna.
Vilka är dom?
Ja, vi ska ge en mycket kortfattad presentation av åttamannastyrelsen:

PER ÅSBRINK 
Riksbankschef.
Betecknas som mycket envis och självrådig.
Expert på räntehöjningar.
Avvisade kategoriskt arbetarnas krav på ett sammanträffande.

ARNE S. LUNDBERG
Verkställande direktör.
Titelsjuk. Kallar sig envoyé. Ett svåruttalat ord. 
Kallas därför oftast för vojen eller voj-vojen.
Var tills för två veckor sen tämligen okänd bland sina 5.000 anställda.

THURE DAHLBERG
(S)-riksdagsman från Gammelstad.
Inte känd för någonting särskilt.
Intar en framskjuten plats i gruppen ”tysta mumlet” i riksdagen.

ERLAND WALDENSTRÖM
F.d. LKAB-are.
Nu verkställande direktör i Grängesberg, och därmed en av de främsta företrädarna för 
den privata gruvindustrin.
Varm försvarare av Lamco-politiken.

HJALMAR OLSSON
Teknisk doktor.
Knuten till kooperationen främst till Gustavsberg.
Vet inte särskilt mycket om malmbrytning.

NILS LINDELL
Efterträdde Ville Isaksson som ordförande i Gruvförbundet.
Tämligen impopulär bland gruvjobbarna.
Avpolletterades i fjolhöstas efter bl.a. ett mindre lyckat framträdande i Kiruna i 
samband med Gruv-Internationalens kongress.
Är för närvarande sjukskriven.

MATS LEMNE
Satt på riksbankschefsstolen.
Blev ”deporterad” som landshövding efter en schism.
Hans kunskaper om malm och malmbrytning torde vara tämligen begränsade.

OTTO NORDENSKIÖLD
Hög tjänsteman. 
Ordförande för TCO, tjänstemännens centrala fackorganisation.
Inte heller han har något ”gruvligt” förflutet.


Så ser dom ut, dom som har högsta ansvaret för det statliga miljardföretaget LKAB.